11. 01. 2016.

DOBROVOLJNA PRETPLATA I REKLAMA


Svoju podršku mom blogu, koji je u službi javnosti i koji je osnovni izvor prihoda za novinara koji želi da bude istinski slobodan, objektivan i profesionalno nezavisan, možete izraziti godišnjom “donatorskom pretplatom”, u iznosu koji, prema svojim mogućnostima, stalni čitaoci mogu sami da odrede.
Takođe, možete naručiti i objavljivanje komercijalnih oglasa i reklama

KONTAKT: vlastimir.mijovic@gmail.com

PODACI ZA UPLATE IZ BiH
Vlastimir Mijović
Sarajevo
Žiro račun broj: 3387202102620115
UNICREDIT BANK DD BiH


PODACI ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA
Vlastimir Mijović
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
BA391990496065118174
SWIFT CODE: ABSBBA22
SPARKASSE BANK DD BiH

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...