02. 11. 2013.

S konja na magarca

Naša je dugoročna sudbina da živimo sirotinjski, od puno rada i sitnih zarada


Prije tridesetak godina tri stotine autobusa svakog jutra iz Sarajeva je, samo u prvu smjenu, vozilo radnike na posao u Hrasnicu i Vogošću. Pomnoženo s brojkom 60, koliki je bio njihov kapacitet, lako dolazimo do podatka o broju uposlenika nekadašnjeg „Unis-Pretisa“ i „Famosa“.
Slično brojno stanje bilo je i u „Šipadovom“ drvoprerađivačkom sistemu. Njihov namještaj i stručne usluge imali su prođu širom svijeta. Kabinet predsjednika Kazahstana, naprimjer, i danas je jedan od bisera njihovog „pod ključ“ sistema. Kožu za fotelje u tom kabinetu lično je, u Argentini, zagledajući najbolje bikove, birao stručnjak iz Sarajeva!
E, sad – šta više boli: spoznaja o tome šta smo nekad bili ili svijest o
onome šta smo postali? A upravo je drvna industrija ogledalo tog našeg pada s konja na magarca i pokazatelj jednog paradoksa koji je, ali samo naoko, teško razumjeti.
Paradoks se sastoji u tome da je drvna industrija kod nas u usponu, a da su njeni profiti i radničke zarade u izrazitom padu. U 1.200 drvoprerađivačkih pogona u BiH možda radi i više ljudi nego nekad u „Šipadu“. No, platu nekadašnjeg jednog uposlenika danas dijele dva-tri drvodjelca. Bolje se ne može ni profitirati od prodaje trupaca ili daske. Kajmak ubiru tek oni koji to pretvaraju u skupocjeni „markirani“ namještaj.
To je naša dugoročna sudbina: da živimo sirotinjski, od puno rada i sitnih zarada. Pa bismo zbog toga još trebali biti i srećni. Jer, u svijetu se nude i jeftinije sirovine i slabije plaćene radničke ruke. Već su to gorko iskusili travnički „Borac“ i drugi naši tekstilci. S loših zarada, pali su ni na šta.
Sad im je kasno da se kaju: poslovi su pobjegli u Pakistan, Vijetnam, Bangladeš...
(Dnevni avaz)

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...