25. 11. 2013.

Državni model

Bosna i Hercegovina još nema boljeg političkog recepta od onog koji su, prije sedamdeset godina, u Mrkonjiću propisali slavni vijećnici ZAVNOBiH-a


Vijećnici Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a živjeli su, u novembru 1943. godine, u napadnutoj, raskomadanoj i zavađenoj zemlji kojom su harali njemački osvajači, četničke i ustaške horde. Ali su imali ideal kojem su stremili i za koji su se borili. Na kraju su svoj san ostvarili i krenuli da grade BiH u skladu sa receptom propisanim u Mrkonjić-Gradu.
247 delegata iz svih krajeva BiH udarilo je temelje naše obnovljene i modernizirane  državnosti. Ključna formula oličena je u čuvenoj rečenici: BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, dakle zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.
Sedamdeset godina kasnije, BiH ne živi po receptu ZAVNOBiH-a. Ona je nestabilna, nacionalno rovita, ekonomski urušena. Nikome u njoj nije dobro: ni nacijama ni građanima. Ali, kao da sada, u odnosu na slavnu noć iz Mrkonjića, nema ni pouzdane ideje kako ovu državu učiniti čvrstom i ugodnom za sve njene žitelje. Pogotovo nema političke snage koja bi ustrajno krčila put obrascu iz 1943. godine, realizirajući temeljne postavke ZAVNOBiH-a i dodajući im još neke novodemokratske primjese.
Svako danas vuče na svoju stranu. To što žele sebi, i oni najmanje sebični drugome baš ne nude u dovoljnoj mjeri. Šta tek reći za one koji bi i ZAVNOBiH i samu državu najradije razbili kao dotrajali ćerpič? I takvih je napretek.
(Dnevni avaz)

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...