01. 03. 2014.

Praznični bajrak

Rođena u čudu otpora, Bosna i Hercegovina mora postati čudesna i u fazi svoga državnoga odrastanja


Svoju državnost mjerimo stoljećima; njezin moderni izraz star je desetinama godina (ZAVNOBiH). Dan nezavisnosti je najmlađi, ali naš, ipak, najvažniji praznik. Svoji smo na svome, krojači i vlasnici sopstvene sudbine.
Praznici nekad zrače s više, a nekad sa manje sjaja. Priređivali bismo bučne vatromete da nam je država čvrsta kao beton, a njeni žitelji srećni, zadovoljni, složni... No, takvog praznika još ćemo se načekati.
Svoje potporne zidove BiH treba učvrstiti. Moramo se bolje međusobno slagati, više i pametnije raditi, sa svijetom se bolje ravnati u ekonomiji, nauci, životnom standardu, moralu... Domovini moramo služiti vjerno i s ljubavlju, a da nam ona uzvraća jednakom mjerom.
Sad smo na svakoj vrsti manjka. Kuća nam je nakrivljena, a čeljad svega željna. S pravom smo ljuti i na svoje kormilare. Od onog do ovog 1. marta vlast je mogla i morala za svoje građane i državu učiniti kudikamo više.
Upravo ovih dana svjedočimo povicima na takvu vlast, puni nade da će i na tom planu napokon krenuti upisivanje pluseva. Minusa nam je navrh glave, kao i strpljenja za one koji obećavaju, a obećanja slabo ispunjavaju.
Uprkos tome, svoji smo na svome, državotvorni i nezavisni. Slobodno i ponosito razmahujemo svojim bajrakom. Kako ćemo to tek silovito raditi kad iskoristimo sve svoje sada zamrle potencijale!
Takav praznični zanos možemo dočekati samo ako u razvoju svoje zemlje budemo onakvi kakvi smo bili u osvajanju njene nezavisnosti. Rođena u čudu otpora, BiH mora postati čudesna i u fazi svoga odrastanja. A za to nam, osim dobrih građana, treba i dobro vođstvo. Treba nam vlast koja će znati kako da svoje kvalitete i talente krunišemo političkom, ekonomskom, moralnom i svakom drugom zrelošću.
(Dnevni avaz)

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...