27. 07. 2013.

Promijeni sebe, promijenićeš i svijet!

Može li se, u ispravljanju ovozemaljske nepravde, čekati onoliko dugo koliko to, istoznačnim zaključcima, poručuju i Alah dž.š. i jedan od njegovih poslanika, Isus Krist


U mom poštanskom sandučiću osvanula je neobična brošura. Konačno se neko sjetio da ljude malo poduči građanskom otporu, pomislio sam kad mi je pogled pao na njen naslov: Probudite se!
Znatiželja je dodatno podgrijana upitom sa naslovne strane: Mogu li se problemi riješiti prosvjedima? Pitanje nije ostavljalo prostora za sumnju u namjenu ove knjižice.
Nemalo sam se iznenadio kad se pročitao u kolikom je tiražu štampana. Zamislite: 43 miliona i 524 000 hiljade primjeraka! Tiraž deset puta veći od broja stanovnika naše zemlje. Aha, djelo je to neke međunarodne organizacije, brzo sam shvatio. Namijenjeno je publici diljem svijeta.
Potvrđuje to podatak da je brošura štampana u Njemačkoj, kao i izdavač: Jehovini svjedoci – planetarno raširena kršćanska vjerska zajednica.
No, pravo iznenađenje slijedilo je tek nakon iščitavanja brošure, odnosno njenog ključnog  priloga. Smješten pod uzbunjujući naslov „Probudite se“, ovaj tekst odašilje poruku sa upravo obrnutim krajnjim zaključkom: Spavajte i dalje!
Jehovini svjedoci, naime, naukuju da čovjek na ovome svijetu ništa ne može promijeniti. Džaba mu se kofrčiti, buniti, pritiskati vlast i od nje tražiti da se prema ljudima ponaša ljudskije. Biblija, jednostavno, kaže da „ma koliko plemenite bile njihove namjere, ljudi ne mogu stvoriti društvo u kojem će vladati pravda i jednakost“. Otud i slikoviti zaključak da je učešće u protestima „jednako besmisleno kao i popravljanje slavine na brodu koji tone“.
Nekoliko dana nakon čitanja brošure, iz dalekog Brazila mediji su razaslali vijesti sa svjetske smotre katoličke mladeži. Preko dva miliona učesnika ovoga skupa pohodio je i papa Franjo. Upravo njemu, preko Facebooka, obratio se brazilski student Valmir Žunior (Walmyr Junior). On je izrazio nadu da će lider Katoličke crkve stati na stranu mase koja u toj zemlji odskora bučno protestuje protiv socijalne nepravde, siromaštva i ugnjetavanja.
Žunior i njemu slični očekuju da vrhovni vjerski poglavar „blagoslovi njihove želje za provođenjem reformi u zemlji“.
Papa Franjo na tu poruku je ostao suzdržan. No, mnogi svećenici progovorili su drugačije. "Čujte povike ulice," parola je kojom su brazilski biskupi pozvali političku elitu u zemlji da dokine korupciju, socijalnu nepravdu i nejednakost.
Tonovi koji su se ovom prilikom pojačano čuli, odjekuju u krilu Katoličke crkve već decenijama. Njihov rodonačelnik je peruanski biskup Gustavo Gutierez (Gutierrez), tvorac tzv. teologije oslobođenja. Ona u Isusu Kristu vidi oslobodioca potlačenih i prezrenih. No, Vatikan u toj koncepciji vidi drugo – zastranjivanje od važećeg crkvenog učenja.
I katolici i Jehovini svjedoci, dabome, štuju istu knjigu – Bibliju. Njom se rukovode i nadahnjuju, a ipak, kako vidimo, iz nje znaju izvući drugačiji nauk. Jedni vjeruju da samo Stvoritelj može poravnati dunjalučku pravdu i nepravdu, te da mu se u taj posao ne treba miješati. Drugi, pak, upravo u Božijem slovu nalaze poticaj da se razbuktava i ovozemaljska borba za pravedniji poredak.
Islamska vjerska praksa i temelji na kojim ona počiva također ostavljaju prostora za višeznačno tumačenje prava smrtnika da se miješaju u poslove Allaha dž.š. kojem je u zadatak dopalo da neprikosnoveno ureduje i na ovom i na onom svijetu.
"O Moji robovi! Ja sam Sebi zabranio nepravdu i učinio je između vas zabranjenom, pa ne činite jedni drugima nepravdu", predanje je o Gospodarevom obraćanju ljudima, koje prenosi Muslim, a koje miriše i na moguće odobravanje ljudskog suprotstavljanja ovozemaljskoj tiraniji i nejednakosti.
No, drugačije zvuče neke druge misli sadržane u Kur'anu i hadisima, čija se suština svodi na to da je Allah dž.š. istinski i jedini pravi i potpuni vlasnik vlasti: daje je kome hoće, uzima je od koga hoće, kada hoće i kako hoće. To će reći da ljudi s tim ne treba da se bakću. Ima ko o tome da brine.
"Allah neće izmijeniti nijedan narod dok on sam sebe ne izmijeni", ključna je poruka. Njoj se može pripisati najveća snaga, sa mnoštvom značenja do kojih nije lako doprijeti. Lako je, međutim, uočiti njenu blizanačku sličnost sa izvornim kršćanskim principom. Isusu Kristu se, naime, pripisuju sljedeće riječi:
„Prvi korak na putu promjene jeste mijenjanje samog sebe. Ako želite promijeniti društvo, prvo morate promijeniti sebe“.
Zar i Alah dž.š. i jedan od njegovih poslanika Isa a.s. (Isus Krist) ne govore jedno te isto!
Sve dalje je filozofija, mistika i maštarija na čijem ishodištu, ipak, svijetli zaključak da je to, zaista, jedini siguran put – to da pozitivna promjena pojedinaca vodi i neumitnoj promjeni, nabolje, samoga društva. Izmijenimo li sebe, nestane li u ljudima hrđe i opačine, nestaće i nepravde, zla i nejednakosti na ovom svijetu.
Čujem vas kako pitate: Koja generacija Božijih stvorova će taj dan dočekati i šta sa nama koji u tom jutru nikad nećemo osvanuti? I ovom pitanju, stiješnjenom između sabura i otpora, teško je naći mane.
(Dnevni avaz)

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...