03. 07. 2013.

Prosta računica

Jedna penzionerska usta ne može da hrani samo jedan par uposlenih ruku, na šta je spao Bizmarkov nekadašnji odnos 1:7


Između magarca i poštenog čovjeka kod nas nema razlike. Primite li na sebe društvene obaveze koje vas sleduju, začas ćete se naći natovareni i tuđim teretom.
Zna to i Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH. Stoga izlaz iz penzionerskog ćorsokaka traži u povećanju stope doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Time bi se, po njegovom mišljenju, stvorili uvjeti za stabilnu isplatu sve nesigurnijih mirovina.
Krnjićeva računica je tačna. No, šta ona znači za one koji treba da podnesu taj teret, za onaj dio privrede koji pošteno izmiruje svoje obaveze, također je jasno. Ionako na niskim granama, pali bi na još niže. Umjesto stalno najavljivanih rasterećenja, privreda bi se suočila sa novim nametima.
Kad je, prije 123 godine, legendarni njemački kancelar Bizmark (Otto von Bismarck) ozakonio penzioni sistem, odnos zaposleni – penzioneri bio je 7:1. Sedam radnika izdvajalo je za staračku naknadu jednome umirovljeniku!
Bizmarkov sistem preslikan je i kod nas. Ali, avaj, u današnjoj BiH na jednog uposlenog praktično imamo jednog penzionera. U tom odnosu sadržana je i sva dijagnoza ove naše goleme boljke.
Lijek za posrnuli penzioni sistem, očito je, može se tražiti samo u većoj zaposlenosti. Jedna staračka usta mora da hrani više od jednog para uposlenih ruku. Sa više onih koji plaćaju doprinose, njihova stopa čak može da bude i niža od sadašnje.
Jasno je zašto direktor Krnjić ne govori o tome: mlatnula bi ga po prstima vlast koja, umjesto povećavanja, stalno uzrokuje gubitke radnih mjesta. Time i penzionersku bolest čini neizlječivom, kao i  sve ostale s kojim je zadužena da se nosi.
(Dnevni avaz)

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...