15. 07. 2013.

Američki san

Izdašnu sreću, čak i uljudno sređen život, kod nas većina čeka ispružena na sećiji


Društvena ljestvica protočna je u oba pravca, i naviše i naniže. Mnogi su se rodili u svili i kadifi, a skončali su u kaljuži. Drugi su se iz trnja vinuli do ruža. S nule su izgradili uspjeh i imetak.
Anelu Bajtareviću u Americi se nasmiješila životna prečica. Lutrijski bubanj zaustavio se na njegovom broju i na račun mu istresao dvadeset miliona dolara.
Rođenog Visočaka u perje je vinula njegova srećna zvijezda. Onima koji od perača suđa postaju šefovi i menadžeri, kakve u jučerašnjem „Avazu“ pominje Mostarka uposlena na velikom turističkom brodu, treba mnogo više: znanje i vještina, radinost, upornost, ambicija, dakako i malo sreće. Bolje se i bez glave roditi nego bez nje.
Vrtoglave uspone ljudi su doživljavali svuda, ali najčešće u Americi. Stoga je po njoj i nazvano ono o čemu većina maštari. Maštari, ali, bar kod nas, ispunjenje svog američkog sna glavnina najčešće čeka ispružena na sećiji.
Lutrija je i ovdje ponekog razbogatila. No, puno je više naših komšija koji su, i sa skromne polazne tačke, ipak napravili znatne lične imetke, pogotovo uljudan lični život. Mislim tu na poštenjake koji su imali žice, volje, energije i umješnosti da nešto osmisle i provedu. Oni su izbrusili svoj dijamant za koji se vjeruje da se,  makar zrnom, skriva u svakom čovjeku.
Vremena su u ovoj zemlji okrutna do bola, ubila se da i razboritog zamute, da i radinoga ulijene. Za opiranje je potrebna povelika snaga, veća no drugdje. Ali je treba iz sebe žilavo crpiti, sa životom se hrvati, inače će nas povaliti na obje plećke.
Trudeći se da zadovolji svoj nagon za opstankom i uljudnim životom, poneko će i u ovakvoj zemlji, usputno, ostvariti i onaj veliki - američki san!
(Dnevni avaz)

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...