04. 11. 2015.

HVALISANJE BEZ POKRIĆA

(Pravi istorijski dan u odnosima Srbije i BiH imaće kudikamo važniji sadržaj od onog koji je imala današnja sjednica dvije državne vlade)


U Sarajevu je danas održana zajednička sjednica Vlade Srbije i Vijeća ministara BiH, nakon koje je su potpisani sporazumi o telekomunikacijama, o očuvanju mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, o zaštiti životne sredine, o saradnji u vojnoj industriji i u traženju nestalih osoba. Ne radi se o nekim velikim projektima, ali za dojučerašnje zaraćene države to je značajan iskorak. Ako se bude išlo tako, korak po korak, moglo bi se očekivati da se odnosi Beograda i Sarajevu za nekoliko godina normalizuju. I ako taj proces potraje čitavu deceniju, ne treba biti nezadovoljan. Nije se lako sa ratobornih riječi i nacionalne zavade, pogotovo sa agresije i oružanog sukoba, vratiti u stanje međusobne snošljivosti.

No, u svom maniru, uobičajenom za neozbiljne političare koji potcjenjuju javnost, danas su nas dva premijera, Zvizdić i Vučić, obasuli gomilom najava divnih vremena koja dolaze za međusobne odnose ove dvije države. Srpski premijer kaže da će se njegova zemlja boriti da postane najvažniji partner Bosne i Hercegovine. Zvizdić je na to klimnuo glavom i dodao da će se zajedničkim snagama postići da BiH i Srbija uskoro postanu "balkanski ekonomski tigrovi".

Uglavnom, u izjavama nakon pomenute sjednice, sve što su novinari pokušali da potenciraju kao realan problem, premijeri su ih ućutkali. Po njima, sve ide sjajno, koracima od hiljadu milja.

Nakon ovakve slatkorječive retorike, kojom je Vučić čak proglasio savez Srba i Bošnjaka ključnim za budućnost bivše Jugoslavije, javnost jedino može da stekne potpuno obratan zaključak. A to je da, pošto ih i ne pominju, dvije vlade i ne namjeravaju rješavati najvažnije razmirice između svojih zemalja. I Zvizdić i Vučić su, na primjer, potpuno relativizirali upozorenje Angele Merkel o mogućim vojnim sukobima na Balkanu. Rekoše premijeri da je to bila njena "dobronamjerna izjava", zaboravljajući da je od toga kako je izjava zvučala bitnije ima li u njoj istine. A javnost se plaši da ima, da se i odnosi Srbije i BiH, koji su sada na blagoj uzlaznoj liniji, mogu naglo sunovratiti u bezdan. Ne bi to bilo prvi put poslije rata. Puno je, s obje strane, i dosad izricano lijepih riječi, ali se, ipak, još ne može reći ni da su međusobni odnosi normalizovani. Pogotovo nisu prijateljski, kako se to danas željelo predstaviti.

Stoga bi današnji važan međudržavni čin bio puno ozbiljnije shvaćen da je ocijenjen kao jedan značajan plus, kao pravac kojim treba ići, a ne onako kako je okićen, jezikom propagande, kao - istorijski dan!

Takav dan jednom će se valjda dogoditi na relaciji Sarajevo - Beograd. Ali će imati deset ili čak stotinu puta ozbiljniji sadržaj od onog koji je imala današnja sjednica dvije državne vlade!

xxx

OBAVJEŠTAVAM ČITAOCE DA SVOJU PODRŠKU MOGU IZRAZITI I GODIŠNJOM "DONATORSKOM PRETPLATOM" U IZNOSU KOJI SAMI ODREDITE!
TAKOĐE MOŽETE NARUČITI OBJAVLJIVANJE REKLAMA I OGLASA NA MOM BLOGU.
KONTAKT: vlastimir.mijovic@gmail.com

PODACI ZA UPLATE IZ BiH

VLASTIMIR MIJOVIĆ
Kranjčevićeva 17
Sarajevo

TRANSAKCIJSKI RAČUN br. 1990496065118174
SPARKASSE BANK DD BiH

Xxxxxxxxxxxxx

PODACI ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA

Vlastimir Mijović
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kranjčevićeva br. 17

BA391990496065118174

SWIFT CODE: ABSBBA22

Sparkasse Bank DD BiH

DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...