12. 11. 2015.

PONIŽENA PROFESIJA

(Zaklinjanje u važnost obrazovanja prazna je i licemjerna priča koja, kad sagledamo činjenice, samo govori o suštinskoj degradaciji školskog osoblja, koje ima plate niže od prosječnih primanja u Federaciji BiH)


Stara je i nepobitna istina da vrijediš onoliko koliko si plaćen za posao koji radiš. Sve priče o ugledu, značaju i moralnoj dimenziji određene profesije padaju u vodu kad se podvuče crta pod prihode onih koji se tom profesijom bave. Te cifre ujedno govore i o značaju koji društvo ili države konkretno, a ne praznom pričom i kojekakvim papirnatim strategijama i principima, pokazuju prema, na primjer, ljudima koji obrazuju našu djecu i omladinu.

Taj društveni sloj, prema podacima koji to neumoljivo pokazuju, na niskim je granama. U većini federalnih kantona nastavno osoblje u školama, dakle ljudi s višom i visokom stručnom spremom, rade za nižu platu od federalnog prosjeka! Njihova mjesečna primanja iznose oko 850 konvertibilnih maraka (u RS oko 930 KM). U nekim kantonima plata je čak spuštena do 660 KM!

Ako cifre i mogu da zavaraju, usporedba sa drugim profesijama tu je da dokusuri svaku dilemu i nadu. Vrijednost rada osoba sa visokom stručnom spremom u prosvjeti i obrazovanju kreće se oko nivoa mjesečne zarade najlošije plaćenih uposlenika u osiguravajućim kućama, bankama i nekim drugim djelatnostima, na primjer čistačica. Oni često primaju više i od učitelja s visokom stručnom spremom.

Na taj način država je odredila svoj odnos spram ove profesije i prema djelatnosti, obrazovno-vaspitnoj, u koju se na riječima svaka vlada zaklinje kao u svetinju. Jer, finansiranje te djelatnosti direktno je vezano za budžete, uglavnom kantonalne i opštinske.

Svjedoci smo čestih štrajkova uposlenika u ovoj sferi, još češće slušamo njihova upozorenja i potpuno opravdane jadikovke. No, ništa se ne mijenja niti ima najava da bi se društveni odnos spram ove djelatnosti mogao promijeniti. U svim mogućim pokušajima da se zaduživanjem budžeti osposobe za finansiranje najvažnijih društvenih djelatnosti, nastavnika i srednjoškolskih profesora nigdje nema.

Kako učiti učitelje, dilema je još od antičke Grčke. Koliko ih plaćati, kako bi mogli da kvalitetno vrše svoju superznačajnu društvenu misiju, novijeg je datuma, posebno u državama kakva je BiH (jer je slično stanje i u Srbiji, Crnoj Gori, na Kosovu...).

Ta dilema riješena je na porazan način: potpuno devalvacijom i ponižavanjem ove profesije.

Posljedica je mnogo. Finansijski stiješnjen učitelj, nastavnik ili profesor objektivno je više obuzet brigom za egzistenciju negoli ulaganjem u ličnu pripremu i provođenje samog obrazovnog procesa. Dok učenicima predaju gradivo, mnogima od njih u mislima su više egzistencijalni problemi s kojim se mukotrpno nose. A u školama je teže nego ikad: i djeca i omladina vidno su frustrirani, raskalašeni i nevaspitani, ne cijene ni svoje učitelje niti mnogo vode računa o tome da nešto nauče.

Krajnja posljedica je da imamo loš kvalitet nastavnih procesa. A nema ni neke utjehe. Osim istinskih zaljubljenika ove izazovne i društeno iznimno važne profesije, visokoškolske studije za nastavnička i profesorska zanimanja većinom upisuju oni koji ne mogu da se plasiraju na fakultete na kojim se stiču diplome za unosnija i traženija zanimanja. Time u prvi plan izbija prijetnja da ćemo, ako već nismo, sa novom generacijom učitelja, nastavnika i profesora, dobiti školsko osoblje niskog kvaliteta i oskudnog znanja.

Procjenjivati kakvi mogu, u toj situaciji, biti plodovi njihovog rada, odnosno znanje koje đaci nose iz škola, potpuno je izlišno - zar ne?

xxxxxxxxxxx


SVOJU PODRŠKU OVOM BLOGU MOŽETE IZRAZITI GODIŠNJOM "DONATORSKOM PRETPLATOM" U IZNOSU KOJI SAMI ODREDITE!

TAKOĐE MOŽETE NARUČITI OBJAVLJIVANJE KOMERCIJALNIH REKLAMA I OGLASA.

KONTAKT: vlastimir.mijovic@gmail.comPODACI ZA UPLATE IZ BiH

Vlastimir Mijović
Kranjčevićeva 17
Sarajevo

TRANSAKCIJSKI RAČUN br. 1990496065118174
SPARKASSE BANK DD BiH

Xxxxxxxxxxxxx

PODACI ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA

Vlastimir Mijović
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kranjčevićeva br. 17

BA391990496065118174

SWIFT CODE: ABSBBA22


SPARKASSE BANK DD BiH


DINO „PROPJEVAO“, HOĆE LI NASTAVITI?

Gomila prljavština vlasti izbila bi na vidjelo kad bi nam Konaković povjerio sve što zna. Gdje bi bio kraj kad bi o mutnim poslovima SDA...